“Er vallen nog eens doden.”

Vanaf 2014 geldt dat alleen aan jongeren vanaf 18 jaar drank mag worden verkocht. Het is een wet die de moeder in mij zou moeten omarmen. Want ik wil onder geen beding dat de hersenen van mijn kroost beschadigd raken. Of komt het allemaal niet zo spits, worden de risico’s van alcohol drinken zwaar overtrokken? Wij sloegen vroeger tenslotte ook menig pils achterover en zijn vrij aardig terechtgekomen. Toch?  Marina van Brunschot

De politie stelt dat op basis van het aantal meldingen voor vernielingen en gevaarlijke situaties – veroorzaakt door alcoholgebruik – de jeugd in Spoordonk en De Beerzen het meest en het vaakst drinkt. Tja! Of het een meerwaarde heeft deze conclusie in het artikel te vermelden is misschien discutabel. Want wat zegt ’t en wat moeten we ermee? Neemt niet weg dat de feiten er liggen en politieagent Coen Adams zich ernstig zorgen maakt. Hij onderneemt actie. “Anders gaan er nog eens doden vallen. We maken mee dat minderjarigen die onder invloed van alcohol zijn, via de A58 van het ene dorp naar het andere dorp fietsen. Levensgevaarlijk!” Coen Adams, sinds 2010 werkzaam als politieagent in Best en een man van de straat, gaat samenwerken met de gemeente, sportverenigingen, scholen, verslavingsinstellingen én ouders om het alcoholgebruik onder jongeren een halt toe te roepen. Een soortgelijk traject loopt al een vijftal jaar in Best en de resultaten daar zijn bevredigend. “In Oirschot, Spoordonk en De Beerzen zijn de krachten in het verleden te weinig gebundeld; dat is sinds vorig jaar anders. Alle netwerkpartners gaan het ‘min 18 alcoholproject’ uitvoeren.” Omdat precieze cijfers ontbreken en het effect van het project meetbaar moet zijn, wordt het Oirschots Winterparadijs 2018/2019 als 0-meting gehanteerd. Dus turfden Coen en diens collega’s tijdens dit drieweken durend event het aantal jongeren onder de 18 dat werd betrapt met alcohol (bij buitensporig gedrag en overmatig drankgebruik werd er gehandhaafd). Om vervolgens in 2019/2020 te kunnen vaststellen of het aantal is gedaald naar aanleiding van het ‘min 18 alcoholproject’. In de toekomst gaat de politie de minderjarigen die alcohol drinken op de bon slingeren.

Hallo!? En de horecaondernemers dan? Zij schenken toch alcohol? Waarom hen niet beboeten?

Coen is helder: “Deze rol is weggelegd voor de gemeente. Maar alle partijen hebben een aandeel, dat klopt.We gaan echter niet vingerwijzen, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alcohol is slecht voor de gezondheid, een vaststelling waar we niet omheen kunnen. Verder levert het gebruik ervan gevaarlijke situaties op, dronken jongeren zwalkend op de fiets zijn beslist geen uitzonderingen. En hoe je het verder wendt of keert, van alle samenwerkingspartners spelen ouders de grootste rol in het terugdringen van het alcoholgebruik.”

Ai! Maar hoe dan? Hoe zorg ik dat mijn kinderen van alcohol afblijven? Hun vriendjes en vriendinnetjes mogen het ook, die van ons hoeft geen buitenbeentje te zijn. We drinken trouwens zelf net zo goed. En wie zit te wachten op felle discussies en ruzies?

Pfff! De NIX 18 reclame-filmpjes met vriendelijke ouders en volgzame kinderen zijn ver bezijden de werkelijkheid. Coen snapt de dilemma’s:“Toch begint het bewustwordingsproces echt bij ouders. Verbieden is geen optie, probeer alvast de hoeveelheid glazen te beïnvloeden. Beter twee dan vier. Drinken van alcohol wordt geassocieerd met gezelligheid, het is een algemeen geaccepteerde lekkernij. Maar dat gold eerder ook voor roken, nu ligt dat anders. Waarom drinken kinderen alcohol? ‘Omdat het lekker is?’‘Omdat het stoer is?’ ‘Of omdat ze zich vrijer voelen en daardoor makkelijker contact maken?’ ‘Vanwege groepsdruk misschien?’ Laat ze deze vragen aan zichzelf stellen, het antwoord zet ongetwijfeld tot nadenken. Dat laatste is al winst.”

Durf maar eens nee te zeggen

Oirschottenaar Joris Moors (19) – student sociaal maatschappelijke dienstverlening en stagiaire bij het jongerenwerk van Team Wijzer – vraagt zich ook af hoe het zit met de handhaving van de alcoholwet in Oirschot. Het antwoord hoopt hij over een tijdje middels zijn eindscriptie te vinden. Door een bijbaantje in de horeca weet Joris wat er leeft en speelt, ziet dat jongeren onder druk staan. “Er bestelt nooit iemand een dienblad vol ice-tea, het is meestal bier wat de klok slaat. Durf dan maar eens nee te zeggen.” Joris juicht het nieuwe project van harte toe en verwacht een positief effect. “De tot nu toe georganiseerde bijeenkomsten zijn goed bezocht. Ouders willen diep in hun hart niets liever dan dat hun zoon of dochter van de alcohol afblijft, toch zeker tot hun 18de. Ik begrijp dat ze zich zorgen maken, het loopt soms flink uit de hand.” Coen knikt bevestigend: “We moeten iets doen. Zowel voor de gezondheid, als voor het redden van levens.” Bij onderzoek naar de invloed van alcohol
op de hersenen worden meestal jongeren met alcoholproblemen vergeleken met jongeren die geen alcoholproblemen hebben. Dit zegt dus nog niet direct iets over jongeren die zo nu en dan te veel drinken. Wel wijzen alle verschillende onderzoeken in de richting van schade.

Mogelijke consequenties van alcohol in combinatie met het puberbrein:

(bron: Het Trimbosinstituut. Zij doet onderzoek naar de geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving)

• De hersenen ontwikkelen zich gemiddeld tot het 24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling. De kans op alcoholverslaving op latere leeftijd is groter bij jongeren die regelmatig drinken.

• Na een weekend stevig drinken is twee dagen herstel nodig.

• Naast controlevermindering neemt ook het reactievermogen af. De kans op ongelukken is groter. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag.

• Jongeren drinken vaak veel in korte tijd, de kans op alcoholvergiftiging neemt hierdoor toe.

• Jongeren hebben minder last van het slaapopwekkende effect van alcohol. Dit zorgt ervoor dat ze langer door kunnen drinken dan volwassenen.

• Jongeren vrijen vaker onveilig als ze gedronken hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *