Een boodschap vol vertrouwen

Duizenden kerken sluiten komende jaren hun deuren omdat er te weinig gelovigen komen. De Oostelbeerse kerk kreeg al een herbestemming en in de Spoordonkse kerk wordt hoogstwaarschijnlijk dorpshuis Den Deel gevestigd. Hoe gaat een pastoor van een grote parochie om met deze ontkerkelijking?

Leendert Spijkers kwam in 1999 naar Oirschot. Als misdienaar werd hij blij van de boodschap die werd verkondigd, een stap naar de priesteropleiding was snel gemaakt. Hij is een alom gerespecteerde man; een vertrouwd gezicht in onze samenleving en zeer ruimdenkend. Pastoor Spijkers weet als geen ander dat de tijd van vroeger niet te vergelijken is met de hedendaagse, enigszins individualistische maatschappij. In het verleden werd rondom het geloof alles voor waarheid aangenomen, tegenwoordig zoeken de mensen naar verklaringen en onderbouwingen. “Maar juist het mysterie van het geloof is zó fascinerend. Ik wil de mensen graag laten ervaren dat geloven niet belerend hoeft te zijn. De parochie wil de mensen leren kennen, weten wie ze zijn. Vanuit betrokkenheid een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving, dat is waar we voor staan.” Het valt hem zwaar dat de waarde van het geloof soms wordt ontkracht, vindt dat een gemiste kans. “De boodschap van het geloof is namelijk gebaseerd op vertrouwen. Op goed doen en ontmoeten. Op respect hebben voor alle geloven. Geef  elkaar de ruimte en ben begripvol. Ik ga graag het gesprek met de mensen aan.”

Grote impact

Seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk kreeg eind twintigste eeuw veel aandacht in de media na tal van onthullingen van misbruik door priesters en andere religieuzen. Deze schokkende feiten zijn de pastoor niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik veroordeel het misbruik sterk, het staat zó ontzettend ver van mij en het geloof af. Verdachtmakingen en insinuaties naar degenen die zich niet meer kunnen verdedigen vind ik echter moeilijk.

De indruk werd gewekt dat alle priesters, paters en zusters eender waren. Het is echt niet fijn als je de ogen in je rug voelt branden van mensen die denken: ‘Zou hij er misschien ook zo eentje zijn geweest?’ De impact op mij en op mijn werk was enorm groot; ik heb er onder geleden. Gelukkig krijgen pastor Van Nunen en ik veel waardering, dat helpt mij.”

De toekomst

Om de realiteit kunnen we niet heen, de rooms-katholieke kerken verkeren in zwaar weer. Door conflicten in de parochies haken vrijwilligers af. Daarom is Leendert zuinig op de vele vrijwilligers in ‘zijn parochie’. “Zonder hen geen geloofsgemeenschap. Zij zetten zich op diverse terreinen onvoorwaardelijk in.

“ Juist het mysterie van het geloof is zó fascinerend.”

Als pastoor alleen kun je niets. Ik vertrouw erop dat de kerk bestaansrecht blijft houden, hoewel ik me realiseer dat de nadruk dan niet moet liggen op de leer en het instituut kerk. Zolang als het kan het geloof dáár vieren waar mensen samenkomen, dat is een mooi streven. Ik sluit niet uit dat dit in de toekomst meer gecentraliseerd wordt, maar de parochiegemeenschap blijft levend. Er is ruimte voor eigen inbreng als het gaat om dopen, huwelijken en afscheidsdiensten. Klaarblijkelijk leeft het idee dat er in de kerk weinig tot niets mogelijk is. Het tegendeel is waar! Onze parochie staat met de prachtige basiliek zelfs open voor  evenementen die de leefbaarheid van onze gemeenschap ten goede komen. Denk aan Halloween, de intocht van Sinterklaas en het carnavalsfeest. God’s huis is een gastvrij huis. Het Koetshuis verwelkomt ook verenigingen en instellingen die zich inzetten voor de maatschappij.”

“ Het celibaat vormt geen belemmering voor mij.”

Geloof, hoop en liefde

Het geloof heeft pastoor Leendert Spijkers altijd bemoedigd en steun gegeven. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om dit door te geven aan alle mensen die hij tot dusver heeft mogen ontmoeten. Het celibaat vormt geen belemmering. “Ik ben getrouwd met alle mensen.” Paus Franciscus en bisschop De Korte sterken hem, hij zit met hen op één lijn.

Een laatste overweging!

Leendert: “Als wij met elkaar bereid zijn om na te denken over onze toekomst en daarvoor samen verantwoordelijkheid willen dragen, komt het goed. Ik blijf handelen in de geest van geloof, hoop en liefde. Dat bevalt me nog maar ’t beste.”

Een reactie op “Een boodschap vol vertrouwen

  1. Wij hebben het in Oirschot als Parochie goed getroffen met zo’n fijne pastoor als Pastoor Spijkers en natuurlijk ook met Pastor van Nunen.
    Ze staan overal voor open en hebben een fijne uitstraling….
    Een heel fijn team samen met de vele vrijwilligers zoals Pastoor Spijkers altijd zegt. Zonder hen kunnen we niet. Hij spreekt daar ook dikwijls zijn dank over uit. Samen staan we sterk.

    We hopen met z’n allen het geloof op deze manier nog lang uit te mogen stralen.

    Dank je wel….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *